Για το περιεχόμενο

Για την πλοήγηση

210 4251920

Στην αρχή

Επικοινωνία

"ΤΖΟΥΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε."

Θέση Άγιος Γεώργιος
193 00 Ασπρόπυργος

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 42.51.920

Customer service: 210 42.51.921

Κιν.1: 6977 460.927 - Αθανάσιος Τζούδας

Κιν.2: 6988 470. 909  - Τμήμα διακίνησης

Κιν.3: 6988 472.020 - Χριστιάνα Τζούδα

Fax: 210 42.53.622

atzoudas@otenet.gr

www.vrisko.gr/tzoudas